معرفی گروه مدیریت مالی(کارشناسی)

مدیریت مالی با جریانهای واقعی پول و هر ادعا یا طلب پولی سر و کار دارد. این رشته شاخه ای کاربردی از علم مدیریت و بطور خاص رشته مدیریت بازرگانی است و ارتباط نزدیکی با رشته های اقتصاد، حسابداری و آمار و ریاضی دارد. رشته مدیریت مالی همانند سایر زیر شاخه های علم مدیریت در حال توسعه و تکوین بوده و با بکارگیری مبانی و نظریه های سایر علوم، نظیر روان شناسی، حقوق، فناوری اطلاعات در این رشته ، علاوه بر رشته گرایش های قبلی، امروزه رشته گرایش هایی جدید مالیه رفتاری، حقوق مالی، فناوری های مالی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری ایجاد شده است.

دانشگاه علم و فرهنگ به عنوان بزرگترین و برترین دانشگاه غیر انتفاعی کشور از مهر ماه 1398 نسبت به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی مدیریت مالی نموده و تاکنون هر ساله بطور متوسط 60 نفر دانشجو از طریق کنکور سراسری پذیرفته شده اند.

گروه مدیریت مالی دانشگاه علم و فرهنگ با تبیین ظرفیت های موجود در دانشگاه، از جمله دایر بودن رشته های مدیریت کسب و کار، روان شناسی، حقوق و مهندسی مالی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری و اقدامات انجام شده برای جذب هیات علمی با تخصص های مدیریت مالی و اقتصاد در صدد افزایش کیفیت آموزش و ارتقاء مهارتهای دانشجویان رشته مدیریت مالی و دریافت مجوز پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت مالی با گرایش های مهندسی مالی و مدیریت ریسک و حقوق مالی است.